Mebleno – sklep z meblami i materacami
2024/06/21 13:51:34
Szukaj
kontakt
539 549 922

Pn - pt: 9:00 - 16:00

Twój koszyk
suma: 0,00 zł do kasy
Kontynuuj zakupy
Regulamin

REGULAMIN

sklepu internetowego Mebleno.pl

§ 1

Informacje ogólne

1. Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest P.P.H.U. Magnat Michał Suder, ul. Krakowska 118, 32-051 Wielkie Drogi, wpisany w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Skawina pod numerami: NIP: 944 204 73 22, REGON: 120103230 (dalej także jako: P.P.H.U. Magnat).

2. Sklep internetowy działa pod adresem internetowym strony głównej: mebleno.pl.

3. Adres korespondencyjny do wysyłki lub zwrotów zakupionych towarów firmą kurierską: P.P.H.U. Magnat,  ul. Krakowska 118, 32-051 Wielkie Drogi. Adres, na który można osobiście zwrócić lub odebrać zamówiony towar: P.P.H.U. Magnat, ul. Krakowska 118, 32-051 Wielkie Drogi.

4. Sklep prowadzi działalność i realizuje zamówienia jedynie na terenie Polski i w jej granicach.

5. Oferty handlowe, zamówienia, pytania proszę kierować na adres korespondencyjny właściciela sklepu internetowego, lub na adres poczty e-mail zawarty na stronie głównej sklepu internetowego.

§ 2

Definicje

1. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem: mebleno.pl.

2. Sprzedawca – P.P.H.U. Magnat Michał Suder, ul. Krakowska 118, 32-051 Wielkie Drogi, NIP: 944 204 73 22, REGON: 120103230, KRS: 7713/2005.

3. Klient (Zamawiający, Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia lub rejestracji w serwisie internetowym Sklepu.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Towar – produkty, których szczegółowe opisy zamieszczone są na stronach internetowych Sklepu i stanowiące ofertę zaprezentowaną na stronie internetowej sklepu oraz określone .

6. Zamówienia – oferty zakupu Towarów składane przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.

7. Cookies – pomocnicze pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji, w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, osobistych ustawień obsługi witryny, towarach dodanych do koszyka, ustawień sortowania, ostatnio oglądanych towarach. Sklep określa politykę prywatności związaną z wykorzystywaniem plików cookies w dokumencie „Polityka prywatności cookies” dostępnym na stronie sklepu.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej: KC), zawarta przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3

Oferta sklepu

1. Informacje o towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 KC, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

2. Za pośrednictwem niniejszego sklepu firma P.P.H.U. Magnat prowadzi sprzedaż wysyłkową mebli i materacy, których opis znajduje się na stronie internetowej sklepu.

3. Towar zaprezentowany na stronie sklepu stanowi jedynie propozycję aranżacji mebli.

4. Ceny produktów podane na powyższej witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

5. Do każdego zakupionego towaru należy doliczyć koszt transportu. Cennik kosztów dostawy zamówionego towaru znajduje się na stronie internetowej sklepu.

6. Norma wagowa dla użytkownika pojedynczego łóżka ze stelażem znajdującym się w zestawie wynosi w przybliżeniu między 90, a 100 kg. Dla użytkowników łóżka podwójnego dopuszczalna waga plasuje się natomiast między 90, a 100 kg dla każdej z dwóch stron łóżka (całościowe obciążenie będzie wynosić więc w przybliżeniu od 180 do 200 kg). W przypadku przekroczenia maksymalnej granicy wagowej użytkownika wraz z materacem, zaleca się zagęszczenie stelaża do minimum osiemnastu listewek. Informacje dotyczą łóżek dla dorosłych. W przypadku modeli dziecięcych maksymalna waga obciążeniowa wynosi 70 kg.

7. Przed zakupem materaca, należy zapoznać się z naszymi zaleceniami odnośnie ich użytkowania. Aby zostać przekierowanym na podstronę z koniecznymi do przyswojenia informacjami, należy najechać kursorem na nazwę poniżej i kliknąć.

ZALECENIA ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA MATERACY.

8. Zdjęcia produktów są wyłączną własnością autorską P.P.H.U. Magnat. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie ich jest zabronione. Zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów produktów.

§ 4

Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać:

a). Za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Zamówienia w tej formie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;

b). Za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez przesłanie zamówienia na adres: e-mail:biuro@mebleno.pl . Zamówienia w tej formie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;

c). Telefonicznie pod nr tel. 539 549 922. Zamówienia w tej formie można składać w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00.

2. Warunkiem uznania złożenia zamówienia za skuteczne i ważne w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt. 1 a Regulaminu jest poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza znajdującego się na stronie sklepu, naciśnięcie klawisza umieszczonego poniżej formularza zamówienia i skuteczne zarejestrowanie na stronie sklepu.

3. Warunkiem uznania złożenia zamówienia za skuteczne i ważne w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt. 1 b,c,d jest podanie w treści zamówienia: imienia i nazwiska Kupującego-Zamawiającego; dokładnego adresu Kupującego-Zamawiającego; adresu poczty elektronicznej Kupującego-Zamawiającego; numeru telefonu Kupującego-Zamawiającego; dokładnie określony adres dostawy, jeżeli ten adres różni się od adresu Kupującego-Zamawiającego.

4. Podczas pierwszego momentu składania zamówienia Kupujący, będący konsumentem, jest zobligowany poinformować Sprzedającego, czy wyraża zgodę na obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami, które mogą powstać m.in. w czasie realizacji zamówienia lub mogą być związane z modyfikacją zamówienia lub towaru.

5. W przypadku niepoprawnego lub niepełnego wypełnienia formularza zamówienia lub złożenia zamówienia bez wymaganych danych – Sprzedający uznaje, że zamówienia nie zostało złożone w sposób poprawny i nie jest zobligowany do jego realizacji.

6. W przypadku podania innego adresu dostawy niż adres Kupującego-Zamawiającego, należy w treści zamówienia wyraźnie zaznaczyć inny adres dostawy poprzez wpisanie go drukowanymi literami.

7. W przypadku zmiany danych Kupującego lub Zamawiającego, a w szczególności jego adresu lub adresu dostawy, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: biuro@mebleno.pl.

8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po otrzymaniu pełnych i właściwych danych Kupującego określonych w § 4 ust. 2 pkt. oraz w przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą lub szybkim przelewem po zaksięgowaniu pełnej płatności za złożone zamówienie.

9. Dane osobowe udostępnione przez Kupujących i Zamawiających towary w sklepie sprzedającego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Sprzedający zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione dane jedynie w celu realizacji zamówienia, a także zobowiązuje się nie wykorzystywać ich w innych celach, w szczególności celach marketingowych.

10. W przypadku kontaktu telefonicznego Zamawiającego ze Sprzedawcą, w sprawie zawieranej umowy, Sprzedający nie pobiera od Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat związanych z rozmowami telefonicznymi.

11. Sprzedający, przekaże Kupującemu, będącemu konsumentem, wszystkie informacje dotyczące cech i rodzaju towaru, a także sposobu zawarcia transakcji, reklamacji towaru oraz praw do odstąpienia od umowy, w wersji papierowej, a za zgodą tego Kupującego na innym trwałym nośniku.

12. Nabywca decydując się na zawarcie umowy sprzedaży akceptuje fakt, iż:

a). Ze względu na proces produkcyjny oraz właściwości wykorzystywanych materiałów, różne produkty zakupione w tym samym czasie i w takim samym kolorze mogą różnić się dostrzegalnie swą barwą, a także fakturą i ilością sęków. Kolor dostarczonego mebla może różnić się od koloru widocznego w próbniku kolorystycznym dostępnym w witrynie produktu nie tylko ze względu na wcześniej wskazane przyczyny, ale i różnice w działaniu matryc urządzeń służących wyświetlaniu obrazu.

b). Produkty mogą być źródłem intensywnego zapachu wydzielanego przez materiały wykorzystane do produkcji. Wszystkie produkty chemiczne użyte do wykonania produktów posiadają odpowiednie certyfikaty oraz atesty, potwierdzające ich bezpieczeństwo zarówno dla zdrowia dzieci jak i osób dorosłych.

c). Praca elementów projektowo przewidzianych do przemieszczania się w trakcie eksploatacji (w tym w szczególności giętych stelaży łóżek) może być wyraźnie słyszalna. Intensywność dźwięków wydawanych przez elementy drewniane ocierające się o siebie zależna może być także od ich obciążenia, wilgotności pomieszczenia oraz temperatury.

d). Wykorzystywana przez sprzedającego do oznaczania twardości materaca skala oparta jest o kryterium typu zastosowanego materiału oraz gęstości użytego wypełnienia. Skala uwzględnia jedynie uśrednioną wagę użytkownika i odczuwalna twardość materaca może różnić się od tej określonej w skali. Materac dostarczony w formie zrolowanej uzyskuje swe pierwotne właściwości i wymiary nie wcześniej niż po 72 godzinach od rozłożenia. Naturalną cechą pianki wykorzystywanej do produkcji wierzchniej warstwy materaca jest możliwość odkształcania się jej pod naciskiem użytkownika na głębokość około 2 centymetrów. Zaleca się regularne odwracanie materaca – nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

13. Ze względu na fakt, iż nabywca będący konsumentem uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny na zasadach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy (oraz regulamin sklepu internetowego „mebleno.pl” P.P.H.U. Magnat Michał Suder), w ciągu 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie, prosimy o zbadanie w tym okresie produktu w zakresie odpowiadania przez produkt Państwa indywidualnym preferencjom.

14. Po dokonaniu ostatecznego złożenia zamówienia Sprzedający, przekaże Kupującemu, będącemu konsumentem, dokument zawartej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia, w formie pisemnej, a za zgodą tego Kupującego na innym trwałym nośniku.

15. W przypadku zamówienia przez Kupującego produktu, którego realizacja następuje na indywidualne zamówienie Kupującego i nie znajdującego się w regularnej sprzedaży, , Kupujący jest zobowiązany uiścić na rzecz Sprzedającego kwotę równą 20%wartości zamówienia na poczet realizacji zamówienia. Sprzedający jest obowiązany wskazać Kupującemu czas realizacji zamówienia. W razie wykonania zamówienia we wskazanym przez Sprzedającego terminie, zapłacona kwota ulega zaliczeniu na poczet zapłaty za całość zamówienia.

16. Kupujący, będący konsumentem, traci prawo do odstąpienia od zamówienia, o którym mowa w pkt. 15.

17. W przypadku niemożliwości wywiązania się przez Sprzedającego z realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, wpłacona przez Kupującego kwota podlega w całości zwrotowi na rzecz Kupującego. W innych przypadkach, niż opisane w pkt. 16 i pkt. 17 zd. 1 kwota nie ulega zwrotowi.

§ 5

Wysyłka i dostawa towaru

1. Sprzedający realizuje zamówienia w dni robocze. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sprzedający, zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu rzeczy bez wad, a także zobowiązuje się przestrzegać reguł kodeksu dobrych praktyk, których pełny tekst został ujęty w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

3. Zamówione towary zostaną przekazane do wysyłki firmie kurierskiej . Wysyłka realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas potrzebny firmie kurierskiej na doręczenie towaru to 1 lub 2 dni robocze. Doręczenie przesyłki w której skład wchodzi materac to 1-2 dni roboczych. Godziny dostawy przesyłek 9.00-18.00 uzależnione są od danego regionu kraju, oraz możliwości dostarczenia przesyłki przez kuriera. W sporadycznych przypadkach, niezależnych od Sprzedającego, zakupiony towar może być dostarczony z opóźnieniem 1 lub 2 dniowym.

4. Odbiór towaru w sklepie w Skawinie ul. Krakowska 34a. Odbiór towaru możliwy jest po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

5. Dostawa naszym transportem możliwa jest w granicach obszaru zaznaczonego na naszej mapie. Koszt dostawy ustalany jest w oparciu o wyszczególnione na mapie strefy. Usługa obejmuje dostawę towaru pod budynek, nie obejmuje jego wniesienia.

6. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient jest zobligowany do niezwłocznego, zgłoszenia ów faktu bezpośrednio kurierowi podczas odbioru i wypełnia protokołu szkody lub w przypadku przesyłki DPD najpóźniej w tym samym dniu samodzielnego wypełnienia elektronicznego protokołu szkody dostępnego pod: Elektroniczny protokół szkody DPD

Dostawa naszym transportem - komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z dużym zainteresowaniem naszą ofertą, czas dostawy transportem firmowym może ulec wydłużeniu od 1-go Do 3–ech dni. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby dostarczać do Państwa towar zgodnie z terminem podanym w opisie oferty. Informacje o planowanym pojawieniu się kierowcy przekazujemy zawsze telefonicznie, dzień lub dwa przed planowanym doręczeniem. Za ewentualne opóźnienia serdecznie przepraszamy.

Więcej informacji dotyczących dostawy naszym transportem dostępnych jest w poniższym odnośniku.

Zobacz mapę dojazdu - Kraków i okolice

6. Ustalenie przyczyn opóźnienia i sprawdzenie na jakim etapie znajduje się towar w doręczeniu przez firmę kurierską jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny Kupującego z oddziałem firmy kurierskiej, lub zlokalizowanie przesyłki za pomocą serwisu.

 

§ 6

Płatność

1. Płatności za zamówione towary Kupujący może dokonać w formie przedpłaty na konto Sprzedającego lub dokonanie płatności u kuriera przy odbiorze towaru.

2. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy P.P.H.U. Magnat Michał Suder, ul. Krakowska 118, 32-051 Wielkie Drogi, o numerze: ING Bank Śląski 82 1050 1445 1000 0090 7858 4753

3. W tytule wpłaty Kupujący jest zobowiązany wskazać numer transakcji lub towar, którego dotyczy płatność.

4. Operatorem płatności szybkiego przelewu i karty płatniczej jest Autopay S.A.

5. Meble produkowane na zamówienie wymagają uiszczenia zadatku w wysokości 20% ich wartości, wpłaconego do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia przez kupującego.

§ 7

Zwrot towaru

1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem, może bez podania przyczyny odstąpić od złożonego zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedającemu w terminie 14 dni z wyjątkami przewidzianymi w paragrafie 4 pkt. 15 i 16.   

2. Termin 14 dni, określony w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w którym Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy rozpoczyna swój bieg:

a). Od objęcia w posiadanie przez Zamawiającego, będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią rzeczy (inną, niż kurier), stanowiącej przedmiot zamówienia – w przypadku, gdy zamówienie dotyczy rzeczy;

b). Od objęcia w posiadanie przez Zamawiającego, będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną, niż kurier), ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający, będący jednocześnie konsumentem może złożyć:

a). Na formularzu, którego wzór jest udostępniony za pośrednictwem poniższego linka;

b). Za pośrednictwem drogi elektronicznej, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego;

c). Przez wypełnienie aktywnego formularza online na stronie Sprzedającego.

4. Sprzedający oświadcza, że oficjalną i jedyną stroną sklepu jest adres podany w § 1 pkt. 2 Regulaminu, a adres poczty e-mail, na który należy kierować oświadczenia to:biuro@mebleno.pl.

5. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jest zachowany także w sytuacji, gdy oświadczenie zostało wysłane do Sprzedającego, przed upływem tego terminu.

6. Sprzedający niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego – będącego jednocześnie konsumentem, przesyła na adres tego Kupującego potwierdzenie złożenia niniejszego oświadczenia zapisane na trwałym nośniku.

7. Sprzedający, zwraca Kupującemu, będącemu jednocześnie konsumentem, koszty przesyłki jakie ten Kupujący poniósł w związku z wysłaniem zakupionego towaru, w wysokości odpowiadającej usłudze obejmującej zwykły sposób dostarczania rzeczy oferowany przez Sprzedającego.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, umowę uważa się za nie zawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony zdążyły już wyświadczyć, ulega zwrotowi. Zwrot powinien być niezwłoczny, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.

9. W terminie określonym w punkcie poprzedzającym Sprzedający wyda Kupującemu przekazane kwoty pieniędzy przeznaczone na zakup zamówionego towaru.

10. W przypadku braku określenia przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy- danych, gdzie ma nastąpić zwrot przekazanych przez Kupującego środków, Sprzedający przekaże wpłacone środki na rachunek z którego otrzymał wpłatę.

11. Zwrot wpłaconych środków za pośrednictwem szybkiego przelewu lub karty płatniczej zostanie przekazany na rachunek bankowy podpięty pod wybraną w zamówieniu metodę płatności.

12. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

13. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem spisują protokół szkody.

15. Kupującemu przysługuje uprawnienie do żądania bezpłatnej kopii spisanego protokołu szkody.

16. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

§ 8

Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego jednocześnie Konsumentem za niezgodność towaru z umową oraz za wady towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Klient uprawniony jest do skorzystania bezpośrednio z gwarancji producenta na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do każdego sprzedanego i dostarczonego produktu. Sprzedający udziela, na wszystkie towary ze sklepu, gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobą trzecią (inną niż przewoźnik).

3. Kupujący, będący konsumentem, może według własnego wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu udzielonej gwarancji lub wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi jest niezależne od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne rzeczy sprzedanej Kupującemu, będącemu konsumentem, który w przypadku stwierdzenia takich wad, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Jednocześnie, Sprzedający informuje, że powyższe uprawnienia Kupującego są wyłączone, w przypadku niezwłocznej wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, które nie spowodują nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jednakże, uprawnienia Sprzedającego, wskazane w zdaniu poprzedzającym nie obowiązują w sytuacji, gdy rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedającego.

5. Kupujący, będący konsumentem może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

6. Sprzedający ustosunkuje się do treści oświadczenia złożonego przez Kupującego zgodnie z § 6 pkt. 4 Regulaminu, w terminie 14 dni od odebrania tego oświadczenia. Brak stanowiska Sprzedającego poczytuje się za wyrażenie zgody na warunki przedstawione w oświadczeniu Kupującego.

7. Reklamacje lub uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji zakupionego towaru należy zgłosić:

a). Za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres firmy P.P.H.U. Magnat, ul. Krakowska 118, 32-051 Wielkie Drogi;

b). Za pośrednictwem poczty e-mail, wysłanej na adres: biuro@mebleno.pl– adres dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

9. Zalecany wzór formularza reklamacyjnego jest dostępny na stronie internetowej sklepu, jednakże Sprzedający rozpozna każdą reklamację, wniesioną w formie pisemnej.

10. W reklamacji należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Kupującego, dane zakupionego towaru, na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie i oczekiwane działanie jakie ma podjąć Sprzedający.

11. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie na wskazany przez Kupującego adres pocztowy.

12. W przypadku Kupujących, będących konsumentami koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.

13. Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej.

14. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami, koszt przesyłki zawierającej reklamowany towar pokrywa w całości zwracający. Odpowiada on również za właściwe zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, koszt przesyłki zostanie zwrócony Kupującemu.

§ 9

Realizacja zamówień na terenie Unii Europejskiej

1. Sprzedający realizuje specjalne zamówienia zagranicznej dostawy towaru, na terenie całej Unii Europejskiej.

2. W celu realizacji zamówienia na terenie Unii Europejskiej, Kupujący powinien złożyć specjalne zamówienie, które jest indywidualnie realizowane na zasadzie współpracy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

3. Zamówienie na dostawę towaru na terenie Unii Europejskiej należy składać za pośrednictwem poczty e-mail, wysłanej na adres: biuro@mebleno.pl

4. Zamówienie na terenie Unii Europejskiej realizuje się zgodnie z przepisami prawa polskiego, o ile nie pozostają one w sprzeczności z przepisami prawa Unii Europejskiej. W przypadku sprzeczności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej obowiązują przepisy prawa unijnego.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Sprzedający informuje, że, iż:

Administratorem danych osobowych Klienta jest P.P.H.U. Magnat Michał Suder, ul. Krakowska 118, 32-051 Wielkie Drogi, NIP: 944 204 73 22, REGON: 120103230, KRS: 7713/2005

Przetwarzanie danych osobowych Klienta będzie się odbywać w celu realizacji sprzedaży internetowej wyłącznie towarów zindywidualizowanych poprzez zorganizowany Sklep za pośrednictwem sieci Internet, tj. strony internetowej mebleno.pl.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 3 lat od daty złożenia zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym.

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego mebleno.pl.  Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego mebleno.pl.

Informujemy, iż dane osobowe Klienta nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Dane osobowe Klienta mogą być  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)

2. Korzystanie ze sklepu internetowego Sprzedającego oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Kupujących ze Sklepu, w szczególności składanych za jego pośrednictwem zamówień i ich realizacją, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem spraw, w których Kupujący jest jednocześnie Konsumentem.

4. Właściciel sklepu - P.P.H.U. Magnat, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu nie spowodują naruszenia praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

5. O wprowadzonych zmianach Regulaminu Kupujący, którzy złożyli już zamówienia, zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Wszystkie znaki towarowe, wzory przemysłowe i inne składniki objęte ochroną prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej, zamieszczone na stronie mebleno.pl zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, w szczególności P.P.H.U. Magnat.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązują od dnia 25.01.2024.

 

*DOKUMENTY DO POBRANIA W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH (*należy najechać kursorem na odpowiednią nazwę i kliknąć)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl